Groot deel totale schuiminkoop IFG wordt gerecycled.

Wist je dat duurzaam ondernemen bij IFG Industrial Foams B.V. een belangrijke rol speelt? 

Zo hebben we afgelopen jaar diverse investeringen gedaan om een groot aandeel van de totale schuiminkoop te kunnen recyclen. Niet recyclebare restanten worden hergebruikt voor vele andere toepassingen wereldwijd. De doelstelling van IFG is om minimaal 80% van de restanten terug te leveren aan de leveranciers die deze vervolgens terugbrengen tot grondstoffen of allerhande circulaire producten. 

Om de afvalberg te verkleinen, wordt het restmateriaal tot vlokken versnipperd. Dit betreft hoogwaardig materiaal dat nog prima gebruikt kan worden voor diverse toepassingen. Deze vlokken kunnen worden teruggebracht tot granulaat wat weer als grondstof wordt gebruikt voor productie van nieuwe materialen of dient als basis voor de productie van drainagematten en isolatiepanelen. Door een nauwe samenwerking met haar leveranciers zorgt IFG op deze manier dat schone restanten bij de juiste gebruikers terecht komen voor verdere verwerking. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot in de gehele toeleveringsketen; voor nu en de toekomst.